Your Company Logo Here

WindowsElmerin toimintojaNAVIGOINTI
 • Navigointitila on WindowsElmerin perustoimintotila, johon ohjelma siirtyy automaattisesti käynnistyksen jälkeen ja on välittämästi valmis karttaperusteiseen navigointiin ilman mitään toimenpiteitä.
 • Ohjelmisto sijoittaa veneen kartalle GPS:ltä saamiensa sijaintitietojen mukaisesti.
  Veneen sijainnin muuttuessa ohjelmisto huolehtii automaattisesti oman sijainnin päivittymisestä kartalla.
 • WindowsElmeri tekee tarvittaessa automaattisesti karttakoordinaatistosovituksen KKJ-koordinaattijärjestelmän mukaisella ns. vihreällä kartalla. Kansainvälisen WGS-84 -koordinaattijärjestelmän mukaisella ns. sinisellä kartalla sijainnin karttakoordinaatistosovitusta ei tarvita.
 • Navigointia helpottamaan voidaan kartalle tuoda näkyviin etukäteen laaditun reitin ja/tai aikaisemmalla ajokerralla syntyneen vanaveden.
 • Näytön alareunassa olevien tietokenttien määrää ja sisältöä voi räätälöidä niin että niissä näkyy tarvittavat tiedot.
 • Etäisyysnäytöt ovat maileina, nopeustiedot solmuina ja/tai kilometriä/tunnissa.
 • Pimeässä ajoa varten näytölle on kolme tummuustasoa (harmaa- tai punasävyisenä) näytön oman kirkkaussäädön lisäksi.
 • Autopilottiohjaus on mahdollista GPS-laitteen välityksellä tai suoraan WindowsElmeristä.
 • Ohjelmistoa käytetään pääasiassa näppäinohjatusti.  weruutukaappaus

 • liukuva näyttö, vene keskellä, veneen sijainnin näytöllä voi valita niin että tietyn nopeuden ylittyessä sijainta on ruudun reunassa tai nurkassa niin että kulkusuuntaan näkyy enemmän karttaa.
 • reittiviiva (punainen). Väri ja paksuus valittavissa.
 • keulasuuntaviiva (sininen). Pituus, paksuus ja väri valittavissa.
 • alapanelissa paikka- ja navigointitiedot numeerisina. Erilaisia tietokenttäyhdistelmiä valittavissa. Kenttien näyttämät tiedot voi räätälöidä oman tarpeen/mieltymyksen mukaan.

SELAILU, REITIT ja KUVASYMBOLIT

Toiminnossa voidaan:
 • selailla kartastoa ja tutustua kohteisiin liikuttelemalla hiirtä tai painamalla nuolinäppäimiä. Hiirellä selatessa kohta jossa kursori on siirtyy vasenta hiiripainiketta painettaessa ruudun keskelle.
 • Nuolinäppäimillä selattaessa selailun nopeutta voi vaihtaa.
 • valita karttatasot (=mittakaavat) jotka vaihtuvat nopeasti Pg Up- tai Pg Dn-näppäimillä.
 • laatia reittejä navigoinnin ohjaamiseen. Reittien lukumäärää ei ole rajattu. Jokaisessa reitissä voi olla 300 reittipistettä. Reitti tehdään tai muutetaan 'selailemalla' karttaa ja lisäämällä, siirtämällä ja poistamalla reittipisteitä.
 • lähettää reittipisteet GPS:lle (30 tai 60 reittipistettä). WindowsElmeri sisältää Garminin ja Magellanin käyttämät reittipistemuodot.
 • tulostaa reittitiedot tiedostoon.
 • mitata etäisyyksiä. Tietokentissä näkyy sekä pisteiden välinen etäisyys että mittauksen kumulatiivinen matka.
 • lisätä kuvasymboleja karttanäytölle hiirtä klikkaamalla.


VANAVESI

 • Päiväkohtaisiin vanavesitiedostoihin tallentuu tasaisin välein aluksen sijaintitiedot.
  MOB-kirjaus (merkki kartalle ja koordinaatit 'omat tekstit' tiedostoon) välilyönnin painalluksella.
 • Vanaveden voi myöhemmin tuoda näytölle tutkittavaksi tai navigoinnin tueksi.
 • Sijaintitiedot tallentuvat 0,001 lat./lon. minuutin tarkkuudella (= 1,852m).

 • Vanavesitiedot voidaan tallettaa ja näyttää myös alueelta, josta ei ole aitoa kartta-aineistoa. Kartan korvaa valkoinen plottauspohja kaikilla mittakaavoilla.

 

NIMIHAKU

Toiminnolla haetaan tietoa nimitiedostoista.
Nimitiedot ovat Suomesta mutta eivät kaiken kattavasti.
 • Syötetään merikartalta haettava nimi (saari, vesialue, paikkakunta jne) tai sen osa. Nimi kannattaa syöttää mahdollisimman täydellisenä osumien lukumäärän minimoimiseksi.
 • Haku tuo näytölle löytyneet nimet ja koordinaatit kartalla siirtymistä varten.

 

GPS SATELIITTITIEDOT


 • Tiedot 'näkyvien' satelliittien lukumäärästä ja signaalien vahvuuksista voidaan näyttää ruudun alalaidassa olevassa tietokentässä.

 

NMEA-LIITÄNNÄT

 • WindowsElmeri tukee NMEA 0183 versioita 1.5 ja 2.0 (ei NMEA 2000)
 • Ohjelma lähettää NMEA 0183 version 2.0 mukaisia NMEA-lauseita, joita useimmat GPS:t ja autopilotit osaavat tulkata
 • Garmin tulkitsee standardi-NMEA:n WPL-sanomia, mutta ei RTE-sanomia. Reittipisteet siirtyvät Garminiin, mutta se ei muodosta niistä reittiä. Tämän vuoksi WindowsElmeristä reittipisteet lähetetään aina kiinteillä nimillä (0001-0060). Näinollen riittää kun gepsiin tehdään 2 reittiä. Ensimmäinen sisältää pisteet 0001-0030, toinen 0031-0060.
 • WindowsElmeri tukee kahta sarjaporttia joista tulee NMEA lauseita. Näin siihen voi kytkeä suoraan 2 NMEA:ta lähettävää laitetta (esim. GPS ja AIS-vastaanotin).
 • WindowsElmeri hakee oletusasetuksilla automaattisesti portin jossa gepsi on kiinni.

Takaisin